Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 470, 07VM470 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-23 Stoppdatum 2012-04-23
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7951
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: