Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28NORDSJÖN 14, 0834NORDS009VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-20 Stoppdatum 2012-11-20
Mängd (ton): 6,96 Kostnad totalt: 10473
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: