Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28BÖKEGÖLEN 16, 0834NORDS011VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-20 Stoppdatum 2012-11-20
Mängd (ton): 8,19 Kostnad totalt: 12321
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: