Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28BRÅTABÄCKEN 18, 0834NORDS013VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-20 Stoppdatum 2012-11-20
Mängd (ton): 10,96 Kostnad totalt: 16479
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: