Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 28TRANSJÖN 1, 0834TRANS001VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-20 Stoppdatum 2012-11-20
Mängd (ton): 10,44 Kostnad totalt: 15709
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: