Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20SÖREGÖL 16, 0861NORRG016VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-30 Stoppdatum 2012-03-30
Mängd (ton): 8,91 Kostnad totalt: 13764
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: