Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20SÖREGÖL 16, 0861NORRG016VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-17 Stoppdatum 2012-11-17
Mängd (ton): 8,92 Kostnad totalt: 14646
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: