Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20NORREGÖL V 17, 0861NORRG017VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-30 Stoppdatum 2012-03-30
Mängd (ton): 3,07 Kostnad totalt: 4746
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: