Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 20NORREGÖL V 17, 0861NORRG017VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-17 Stoppdatum 2012-11-17
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3229
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: