Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 16GRÄSGÖLEBÄCKEN, 0861STENS002VM Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-30 Stoppdatum 2012-03-30
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6170
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: