Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRKEGÖL, 624653149911 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-21 Stoppdatum 2012-11-22
Mängd (ton): 10,89 Kostnad totalt: 15277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: