Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BROSJÖN, 624767149985 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-22 Stoppdatum 2012-11-22
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 15467
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: