Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA KALVEN, 626039148130 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-23 Stoppdatum 2012-11-23
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2974
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: