Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YEN, 626345148516 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-27 Stoppdatum 2012-03-27
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2858
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: