Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-26 Stoppdatum 2012-03-26
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 7286
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: