Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÖFTEN, 627766147808 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-24 Stoppdatum 2012-11-24
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt: 36279
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: