Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLOGÖL, 634119152099 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-16 Stoppdatum 2012-11-16
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1615
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: