Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SALEN, 634307149310 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-16 Stoppdatum 2012-11-16
Mängd (ton): 4,47 Kostnad totalt: 7849
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: