Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SNÄLLEGÖL, 634547148787 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-12 Stoppdatum 2012-11-12
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: