Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖSJÖN, 637261149321 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-03 Stoppdatum 2012-10-03
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 14373
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: