Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LJUSGÖL, 639847152416 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-04-01 Stoppdatum 2012-04-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: