Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-11-10 Stoppdatum 2012-11-10
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7070
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: