Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gissjön, OBJ-43:01 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-25 Stoppdatum 2012-02-25
Mängd (ton): 13,50 Kostnad totalt: 17474
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: