Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bredtjärnen, OBJ-60:07 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-27 Stoppdatum 2012-02-27
Mängd (ton): 33,29 Kostnad totalt: 38158
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: