Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lill-Roten, OBJ-31:02 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-21 Stoppdatum 2012-02-21
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: