Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stor-Rödvattensjön, OBJ-54:01 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-14 Stoppdatum 2012-03-14
Mängd (ton): 7,40 Kostnad totalt: 7208
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: