Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rännarsjön, OBJ-81:01 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-04 Stoppdatum 2012-03-04
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 0
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: