Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 70, 16_70 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-11 Stoppdatum 2004-02-11
Mängd (ton): 7,24 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: