Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 70, 16_70 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-22 Stoppdatum 2005-02-22
Mängd (ton): 2,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: