Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 29_25 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-18 Stoppdatum 2004-02-18
Mängd (ton): 2,62 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: