Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-19 Stoppdatum 2001-10-19
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: