Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sjö 105, 8_105 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-01 Stoppdatum 2010-04-15
Mängd (ton): 3,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: