Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 107, 8_107 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-20 Stoppdatum 2004-01-20
Mängd (ton): 78,33 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: