Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180026, 06VAT180026 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-11-10 Stoppdatum 1991-11-10
Mängd (ton): 12,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: