Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019004, 06VAT019004 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-08-10 Stoppdatum 1992-08-10
Mängd (ton): 21,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: