Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 2, 16_52 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-12-07 Stoppdatum 1993-04-25
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: