Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 2, 16_52 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-01 Stoppdatum 1999-04-01
Mängd (ton): 48,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: