Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 70, 16_70 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-01 Stoppdatum 1998-12-31
Mängd (ton): 13,61 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: