Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 76, 20_76 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-01-26 Stoppdatum 2002-01-26
Mängd (ton): 1,37 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: