Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 76, 20_76 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-25 Stoppdatum 2003-02-25
Mängd (ton): 1,21 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: