Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 107, 8_107 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-01 Stoppdatum 2003-03-31
Mängd (ton): 117,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: