Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 88, 9_88 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-11-19 Stoppdatum 1993-01-12
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: