Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059036, 06VAT059036 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-11-04 Stoppdatum 1992-11-04
Mängd (ton): 1,73 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: