Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 29_25 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-03-08 Stoppdatum 1993-03-14
Mängd (ton): 14,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: