Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 29_25 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-02-22 Stoppdatum 1995-03-04
Mängd (ton): 7,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: