Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 25, 29_25 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-05-01
Mängd (ton): 8,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: