Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 40, 29_40 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-10-31 Stoppdatum 1996-10-31
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: