Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 40, 29_40 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-02-24 Stoppdatum 2002-02-24
Mängd (ton): 3,68 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,1-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: