Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpsjön, 34_132 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-05-04 Stoppdatum 1991-05-08
Mängd (ton): 31,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: