Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stöpsjön, 34_132 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-12 Stoppdatum 2002-12-12
Mängd (ton): 8,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: